Statistik Kadar Fidyah Bagi Tahun 2010

Home > Statistik Kadar Fidyah > Terperinci

Tahun : 2010

Pecahan Kadar Fidyah Bagi Negeri Di Malaysia

Negeri Kadar Fidyah (RM) Nota
1. SELANGOR 1.75
2. MELAKA 1.65
3. SABAH 2
4. PULAU PINANG 1.75
5. KEDAH 2.6
6. NEGERI SEMBILAN 1.63
7. PAHANG 1.75
8. TERENGGANU 3
9. WILAYAH PERSEKUTUAN 1.75
10. JOHOR 1.75
11. KELANTAN 1.9
12. PERLIS 2
13. SARAWAK 1.3
14. PERAK 0

SUMBER : Majlis Agama Islam Negeri