Statistik Kadar Fidyah Bagi Tahun 2011

Home > Statistik Kadar Fidyah > Terperinci

Tahun : 2011

Pecahan Kadar Fidyah Bagi Negeri Di Malaysia

Negeri Kadar Fidyah (RM) Nota
1. PERAK 2.6
2. SELANGOR 1.75
3. NEGERI SEMBILAN 1.63 Satu cupak beras atau nilai 1/4 daripada zakat fitrah semasa bagi satu hari puasa yang ditinggalkan.
4. MELAKA 1.65
5. PULAU PINANG 1.75
6. WILAYAH PERSEKUTUAN 1.75
7. TERENGGANU 1.95 1 cupak bersamaan 1 gantang baghdad.
8. JOHOR 1.90 / 1.38 Mengikut kadar zakat fitrah semasa.
9. KEDAH 0.00 tiada maklumat diterima
10. KELANTAN 1.75 Nilai purata harga beras semasa sebanyak 1 cupak Baghdad yang beratnya bersamaan 675 gram.
11. PERLIS 2.00 ikut harga beras semasa di pasaran.
12. SABAH 2.00 1/4 daripada kadar zakat fitrah tahunan semasa. Tertakluk kepada pengurusan PBNS.
13. PAHANG 0.00 tiada maklumat diterima
14. SARAWAK 1.55 berdasarkan kepada kadar zakat fitrah tahun 2013 bersamaan dengan 1 gantang beras. Kadar fidyah=kadar zakat fitrah/4, RM 6.50/4=RM 1.63

SUMBER : Majlis Agama Islam Negeri