Statistik Kadar Fidyah Bagi Tahun 2013

Home > Statistik Kadar Fidyah > Terperinci

Tahun : 2013

Pecahan Kadar Fidyah Bagi Negeri Di Malaysia

Negeri Kadar Fidyah (RM) Nota
1. JOHOR 0
2. KEDAH 0
3. KELANTAN 0
4. MELAKA 1.65 kadar fidyah=1 cupak beras;4 cupak=1 gantang;oleh itu, nilai kadar fidyah: nilai zakat fitrah dibagi 4=nilai kadar fidyah;jika zakat fitrah berubah, bermakna kadar fidyah juga berubah setelah zakat fitrah dibagi 4.
5. NEGERI SEMBILAN 0
6. PAHANG 0
7. PULAU PINANG 1.75 Bilangan hari x gandaan tahun x kadar fidyah
8. PERAK 0
9. PERLIS 0
10. SELANGOR 0
11. TERENGGANU 1.95 1 cupak bersamaan 1 gantang baghdad.
12. SABAH 0
13. SARAWAK 1.63 berdasarkan kepada kadar zakat fitrah tahun 2013 bersamaan dengan 1 gantang beras. Kadar fidyah=kadar zakat fitrah/4, RM 6.50/4=RM 1.63
14. WILAYAH PERSEKUTUAN 0

SUMBER : Majlis Agama Islam Negeri