Statistik Kadar Fidyah Bagi Tahun 2014

Home > Statistik Kadar Fidyah > Terperinci

Tahun : 2014

Pecahan Kadar Fidyah Bagi Negeri Di Malaysia

Negeri Kadar Fidyah (RM) Nota
1. JOHOR 0
2. KEDAH 0
3. KELANTAN 0
4. MELAKA 1.68 kadar fidyah=1 cupak beras;4 cupak=1 gantang;oleh itu, nilai kadar fidyah: nilai zakat fitrah dibagi 4=nilai kadar fidyah;jika zakat fitrah berubah, bermakna kadar fidyah juga berubah setelah zakat fitrah dibagi 4.
5. NEGERI SEMBILAN 0
6. PAHANG 0
7. PULAU PINANG 1.75
8. PERAK 1.80 1 cupak = 700g
9. PERLIS 0
10. SELANGOR 0
11. TERENGGANU 1.95 Kadar Fidyah mengikut harga semasa emas
12. SABAH 0
13. SARAWAK 1.75
14. WILAYAH PERSEKUTUAN 0

SUMBER : Majlis Agama Islam Negeri