Statistik Kadar Fidyah Bagi Tahun 2015

Home > Statistik Kadar Fidyah > Terperinci

Tahun : 2015

Pecahan Kadar Fidyah Bagi Negeri Di Malaysia

Negeri Kadar Fidyah (RM) Nota
1. JOHOR 0
2. KEDAH 0
3. KELANTAN 0
4. MELAKA 1.70 Kadar Zakat Fitrah RM6.70 dibahagi 4 bahagian RM1.67 = RM1.70
5. NEGERI SEMBILAN 0
6. PAHANG 0
7. PULAU PINANG 1.75 Jumlah Fidyah = Bil. Hari x Gandaan Tahun x Kadar Fidyah
8. PERAK 1.90 RM 1.90 x 4 CUPAK = RM 7.60 1 CUPAK = 700 gram
9. PERLIS 0
10. SELANGOR 0
11. TERENGGANU 1.95 Kadar Fidyah mengikut harga semasa emas
12. SABAH 0
13. SARAWAK 1.75 Berdasarkan kepada kadar zakat fitrah tahun 2015 bersamaan dengan 1 gantang beras.
14. WILAYAH PERSEKUTUAN 0

SUMBER : Majlis Agama Islam Negeri