Statistik Kadar Fidyah Bagi Tahun 2017

Home > Statistik Kadar Fidyah > Terperinci

Tahun : 2017

Pecahan Kadar Fidyah Bagi Negeri Di Malaysia

Negeri Kadar Fidyah (RM) Nota
1. JOHOR 1.75
2. KEDAH 1.80
3. KELANTAN 1.75
4. MELAKA 1.70
5. NEGERI SEMBILAN 1.625
6. PAHANG 1.75
7. PULAU PINANG 1.75
8. PERAK 1.90
9. PERLIS 2 Kiraan pada kadar 1 hari RM2
10. SELANGOR 1.80
11. TERENGGANU 1.95 kadar fidyah mengikut harga semasa beras
12. SABAH 1.75
13. SARAWAK 1.75
14. WILAYAH PERSEKUTUAN 5 Kiraan pada kadar 1 hari RM5

SUMBER : Majlis Agama Islam Negeri