Statistik Kadar Fidyah Bagi Tahun 2018

Home > Statistik Kadar Fidyah > Terperinci

Tahun : 2018

Pecahan Kadar Fidyah Bagi Negeri Di Malaysia

Negeri Kadar Fidyah (RM) Nota
1. JOHOR 1.75
2. KEDAH 1.80
3. KELANTAN 0
4. MELAKA 1.70
5. NEGERI SEMBILAN 1.625
6. PAHANG 0
7. PULAU PINANG 1.75
8. PERAK 1.80
9. PERLIS 0
10. SELANGOR 1.80
11. TERENGGANU 1.75
12. SABAH 1.75
13. SARAWAK 0
14. WILAYAH PERSEKUTUAN 4.00

SUMBER : Majlis Agama Islam Negeri