Statistik Kadar Fidyah Bagi Tahun 2020

Home > Statistik Kadar Fidyah > Terperinci

Tahun : 2020

Pecahan Kadar Fidyah Bagi Negeri Di Malaysia

Negeri Kadar Fidyah (RM) Nota
1. JOHOR 1.75
2. KEDAH 1.80
3. KELANTAN 1.75
4. MELAKA 1.80
5. NEGERI SEMBILAN 1.75
6. PAHANG 1.75
7. PULAU PINANG 1.75
8. PERAK 1.90
9. PERLIS 5.00
10. SELANGOR 1.80
11. TERENGGANU 1.75
12. SABAH 1.90
13. SARAWAK 1.75
14. WILAYAH PERSEKUTUAN 4.00

SUMBER : Majlis Agama Islam Negeri