Statistik Kadar Fidyah Bagi Tahun 2022

Home > Statistik Kadar Fidyah > Terperinci

Tahun : 2022

Pecahan Kadar Fidyah Bagi Negeri Di Malaysia

Negeri Kadar Fidyah (RM) Nota
1. JOHOR 1.75
2. KEDAH 1.80 1/4 daripada kadar zakat fitrah semasa
3. KELANTAN 1.75 (1/4 Harga Zakat Fitrah Semasa = Satu Cupak Beras)
4. MELAKA 1.80
5. NEGERI SEMBILAN 1.70
6. PAHANG 1.75
7. PULAU PINANG 1.75 Bergantung kepada kadar harga beras yang dimakan
8. PERAK 1.90
9. PERLIS 5.00
10. SELANGOR 2.00
11. TERENGGANU 1.75 Berdasarkan pengiraan kadar zakat Fitrah
12. SABAH 1.75
13. SARAWAK 1.75
14. WILAYAH PERSEKUTUAN 4.00

SUMBER : Majlis Agama Islam Negeri