Statistik Kadar Fidyah Bagi Tahun 2022

Home > Statistik Kadar Fidyah > Terperinci

Tahun : 2022

Pecahan Kadar Fidyah Bagi Negeri Di Malaysia

Negeri Kadar Fidyah (RM) Nota
1. JOHOR 5.00
2. KEDAH 0
3. KELANTAN 0
4. MELAKA 0
5. NEGERI SEMBILAN 0
6. PAHANG 0
7. PULAU PINANG 0
8. PERAK 0
9. PERLIS 0
10. SELANGOR 0
11. TERENGGANU 0
12. SABAH 0
13. SARAWAK 0
14. WILAYAH PERSEKUTUAN 0

SUMBER : Majlis Agama Islam Negeri