Harta Tanah Baitulmal Bagi Negeri NEGERI SEMBILAN

Home > Harta Tanah Baitulmal > Daerah di NEGERI SEMBILAN

Bil Daerah Keluasan (Hektar) Nilai (RM)
1 Gemas 0.00 1.00
2 Jelebu 414.92 1,713,772.00
3 Jempol 561.55 2,732,156.60
4 Kuala Pilah 0.00 397,034.00
5 Port Dickson 0.00 2,616,491.24
6 Rembau
7 Seremban 26.30 42,981,385.73
8 Tampin 1,611.34 16,583,778.55
9 Pelbagai Daerah
JUMLAH 2,614.11 67,024,619.12