Harta Tanah Baitulmal Bagi Negeri NEGERI SEMBILAN

Home > Harta Tanah Baitulmal > Daerah di NEGERI SEMBILAN

Bil Daerah Keluasan (Hektar) Nilai (RM)
1 Gemas
2 Jelebu
3 Jempol
4 Kuala Pilah
5 Port Dickson
6 Rembau
7 Seremban
8 Tampin
9 Pelbagai Daerah
JUMLAH 0.00 0.00