Harta Tanah Baitulmal Bagi Negeri PULAU PINANG

Home > Harta Tanah Baitulmal > Daerah di PULAU PINANG

Bil Daerah Keluasan (Hektar) Nilai (RM)
1 Barat Daya 0.00 2.00
2 S.P Selatan 0.14 2.00
3 S.P Tengah 0.31 4.00
4 S.P Utara 0.04 3.00
5 Timur Laut 0.01 1.00
6 Pelbagai Daerah
JUMLAH 0.49 12.00