Harta Tanah Baitulmal Bagi Negeri PULAU PINANG

Home > Harta Tanah Baitulmal > Daerah di PULAU PINANG

Bil Daerah Keluasan (Hektar) Nilai (RM)
1 Barat Daya 1,065.20 123,765,015.00
2 S.P Selatan 1.73 5.00
3 S.P Tengah 2,973.74 1,713,717.00
4 S.P Utara 3,301.29 14,345,868.11
5 Timur Laut 0.37 800,001.00
6 Pelbagai Daerah
JUMLAH 7,342.32 140,624,606.11