Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2015
(SELANGOR)

Home > Statistik Agihan Zakat > SELANGOR > Terperinci

Negeri : SELANGOR
Tahun : 2015

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 97,701,811.00 13,138
Miskin (al-Masakin) 202,283,260.00 31,155
Amil 78,414,632.00 0
Muallaf 53,745,549.00 0
Riqab 22,323,387.00 0
Gharimin 59,536,093.00 0
Fisabilillah 161,044,553.00 0
Ibnu Sabil 1,202,193.00 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 676,251,478.00 44,293