Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2017
(SELANGOR)

Home > Statistik Agihan Zakat > SELANGOR > Terperinci

Negeri : SELANGOR
Tahun : 2017

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 88,135,224.00 13,170
Miskin (al-Masakin) 205,741,694.00 32,301
Amil 94,639,097.00 0
Muallaf 45,126,469.00 0
Riqab 22,564,051.00 0
Gharimin 47,817,520.00 0
Fisabilillah 112,255,346.00 0
Ibnu Sabil 247,411.00 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 616,526,812.00 45,471