Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2019
(SELANGOR)

Home > Statistik Agihan Zakat > SELANGOR > Terperinci

Negeri : SELANGOR
Tahun : 2019

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 149,935,889.00 14,546
Miskin (al-Masakin) 343,177,455.00 40,543
Amil 106,892,233.00 0
Muallaf 55,586,308.00 6,678
Riqab 18,777,056.00 0
Gharimin 63,949,272.00 0
Fisabilillah 128,476,287.00 0
Ibnu Sabil 1,469,024.00 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 868,263,524.00 61,767