Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2012
(SELANGOR)

Home > Statistik Agihan Zakat > SELANGOR > Terperinci

Negeri : SELANGOR
Tahun : 2012

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 44,331,005.00 0
Miskin (al-Masakin) 94,851,508.00 0
Amil 56,415,628.00 0
Muallaf 23,080,149.00 0
Riqab 6,935,823.00 0
Gharimin 33,735,823.00 0
Fisabilillah 140,471,029.00 0
Ibnu Sabil 1,896,717.00 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 401,717,682.00 0