Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2007
(SELANGOR)

Home > Statistik Agihan Zakat > SELANGOR > Terperinci

Negeri : SELANGOR
Tahun : 2007

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 2,016,019.98 0
Miskin (al-Masakin) 51,696,327.51 0
Amil 0.00 0
Muallaf 8,938,384.26 0
Riqab 1,015,915.18 0
Gharimin 16,823,291.21 0
Fisabilillah 36,654,970.61 0
Ibnu Sabil 429,692.00 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 117,574,600.75 0