Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2013
(SELANGOR)

Home > Statistik Agihan Zakat > SELANGOR > Terperinci

Negeri : SELANGOR
Tahun : 2013

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 53,447,469.00 10,179
Miskin (al-Masakin) 121,654,756.00 20,771
Amil 64,663,159.00 0
Muallaf 38,754,712.00 0
Riqab 13,220,017.00 0
Gharimin 46,138,174.00 0
Fisabilillah 123,722,002.00 0
Ibnu Sabil 1,872,537.00 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 463,472,826.00 30,950