Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2014
(TERENGGANU)

Home > Statistik Agihan Zakat > TERENGGANU > Terperinci

Negeri : TERENGGANU
Tahun : 2014

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 26,955,568.80 0
Miskin (al-Masakin) 23,587,020.78 0
Amil 12,939,704.28 0
Muallaf 3,757,629.99 0
Riqab 1,390,504.99 0
Gharimin 137,060.39 0
Fisabilillah 10,352,742.49 0
Ibnu Sabil 34,750.00 0
Lain-lain 41,000.00 0
JUMLAH 79,195,981.72 0