Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2015
(TERENGGANU)

Home > Statistik Agihan Zakat > TERENGGANU > Terperinci

Negeri : TERENGGANU
Tahun : 2015

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 23,667,137.98 6,400
Miskin (al-Masakin) 44,018,276.66 31,086
Amil 13,615,741.21 0
Muallaf 4,123,118.82 0
Riqab 2,317,250.85 292
Gharimin 1,027,884.19 342
Fisabilillah 33,187,812.64 6,192
Ibnu Sabil 83,815.00 4,189
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 122,041,037.35 48,501