Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2016
(TERENGGANU)

Home > Statistik Agihan Zakat > TERENGGANU > Terperinci

Negeri : TERENGGANU
Tahun : 2016

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 19,725,239.73 4,593
Miskin (al-Masakin) 66,656,176.77 51,282
Amil 15,009,263.54 0
Muallaf 2,703,566.23 0
Riqab 2,815,400.46 1,783
Gharimin 2,025,663.16 258
Fisabilillah 56,553,236.32 28,087
Ibnu Sabil 111,025.50 0
Lain-lain 295,118.06 0
JUMLAH 165,894,689.77 86,003