Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2018
(TERENGGANU)

Home > Statistik Agihan Zakat > TERENGGANU > Terperinci

Negeri : TERENGGANU
Tahun : 2018

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 16,245,075.09 0
Miskin (al-Masakin) 70,636,345.88 0
Amil 16,957,052.71 0
Muallaf 7,688,556.56 0
Riqab 1,398,228.20 0
Gharimin 482,371.30 0
Fisabilillah 49,731,053.55 0
Ibnu Sabil 0.00 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 163,138,683.29 0