Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2017
(TERENGGANU)

Home > Statistik Agihan Zakat > TERENGGANU > Terperinci

Negeri : TERENGGANU
Tahun : 2017

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 20,173,453.31 0
Miskin (al-Masakin) 74,071,195.85 0
Amil 15,067,154.83 0
Muallaf 5,468,852.40 0
Riqab 845,190.54 0
Gharimin 1,870,151.61 0
Fisabilillah 66,264,036.39 0
Ibnu Sabil 500.00 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 183,760,534.93 0