Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2019
(TERENGGANU)

Home > Statistik Agihan Zakat > TERENGGANU > Terperinci

Negeri : TERENGGANU
Tahun : 2019

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 23,131,671.53 0
Miskin (al-Masakin) 78,030,954.81 0
Amil 19,365,148.52 0
Muallaf 10,340,104.48 0
Riqab 834,007.93 0
Gharimin 547,721.62 0
Fisabilillah 58,983,534.44 0
Ibnu Sabil 7,320.00 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 191,240,463.33 0