Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2020
(TERENGGANU)

Home > Statistik Agihan Zakat > TERENGGANU > Terperinci

Negeri : TERENGGANU
Tahun : 2020

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 22,842,168.19 5,191
Miskin (al-Masakin) 87,973,114.92 37,956
Amil 20,727,687.09 972
Muallaf 5,762,843.86 1,295
Riqab 975,641.50 5
Gharimin 282,218.42 167
Fisabilillah 32,547,011.85 19,218
Ibnu Sabil 11,610.00 58
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 171,122,295.83 64,862