Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2011
(TERENGGANU)

Home > Statistik Agihan Zakat > TERENGGANU > Terperinci

Negeri : TERENGGANU
Tahun : 2011

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 12,492,075.15 0
Miskin (al-Masakin) 21,166,362.21 0
Amil 9,513,086.79 0
Muallaf 2,281,681.20 0
Riqab 24,500.00 0
Gharimin 55,680.01 0
Fisabilillah 19,313,871.66 0
Ibnu Sabil 195,648.50 0
Lain-lain 4,193.12 0
JUMLAH 65,047,098.64 0