Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2009
(TERENGGANU)

Home > Statistik Agihan Zakat > TERENGGANU > Terperinci

Negeri : TERENGGANU
Tahun : 2009

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 4,505,497.22 0
Miskin (al-Masakin) 27,745,238.23 0
Amil 7,374,052.10 0
Muallaf 1,930,641.58 0
Riqab 18,000.00 0
Gharimin 55,013.09 0
Fisabilillah 10,929,742.55 0
Ibnu Sabil 20,400.00 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 52,578,584.77 0