Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2008
(TERENGGANU)

Home > Statistik Agihan Zakat > TERENGGANU > Terperinci

Negeri : TERENGGANU
Tahun : 2008

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 3,240,742.27 0
Miskin (al-Masakin) 13,543,600.02 0
Amil 9,418,486.39 0
Muallaf 1,053,404.84 0
Riqab 145,766.87 0
Gharimin 68,012.84 0
Fisabilillah 8,325,483.65 0
Ibnu Sabil 13,100.00 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 35,808,596.88 0