Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2006
(TERENGGANU)

Home > Statistik Agihan Zakat > TERENGGANU > Terperinci

Negeri : TERENGGANU
Tahun : 2006

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 0.00 0
Miskin (al-Masakin) 17,404,473.26 0
Amil 2,660,271.54 0
Muallaf 757,735.46 0
Riqab 180,500.00 0
Gharimin 22,512.01 0
Fisabilillah 5,029,263.91 0
Ibnu Sabil 4,040.00 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 26,058,796.18 0