Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2012
(TERENGGANU)

Home > Statistik Agihan Zakat > TERENGGANU > Terperinci

Negeri : TERENGGANU
Tahun : 2012

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 13,337,537.53 0
Miskin (al-Masakin) 33,052,164.80 0
Amil 10,502,142.38 0
Muallaf 3,039,829.80 0
Riqab 19,800.00 0
Gharimin 105,838.04 0
Fisabilillah 24,429,953.42 0
Ibnu Sabil 31,230.00 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 84,518,495.97 0