Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2013
(TERENGGANU)

Home > Statistik Agihan Zakat > TERENGGANU > Terperinci

Negeri : TERENGGANU
Tahun : 2013

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 14,742,658.70 5,150
Miskin (al-Masakin) 19,989,502.06 8,035
Amil 11,904,971.24 0
Muallaf 1,736,323.24 589
Riqab 386,316.00 299
Gharimin 90,556.67 35
Fisabilillah 18,543,290.14 6,857
Ibnu Sabil 11,510.00 20
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 67,405,128.05 20,985