Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2014
(SARAWAK)

Home > Statistik Agihan Zakat > SARAWAK > Terperinci

Negeri : SARAWAK
Tahun : 2014

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 6,733,530.00 9,070
Miskin (al-Masakin) 3,154,749.00 9,111
Amil 5,851,556.00 0
Muallaf 2,801,740.00 27
Riqab 0.00 0
Gharimin 13,938.00 4
Fisabilillah 20,874,857.00 0
Ibnu Sabil 1,328.00 2
Lain-lain 1,075,285.00 688
JUMLAH 40,506,983.00 18,902