Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2010
(SARAWAK)

Home > Statistik Agihan Zakat > SARAWAK > Terperinci

Negeri : SARAWAK
Tahun : 2010

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 4,920,039.60 8,462
Miskin (al-Masakin) 2,729,373.00 9,243
Amil 3,945,864.87 0
Muallaf 401,829.96 11
Riqab 0.00 0
Gharimin 580.00 1
Fisabilillah 11,922,488.63 0
Ibnu Sabil 2,636.00 9
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 23,922,812.06 17,726