Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2017
(SARAWAK)

Home > Statistik Agihan Zakat > SARAWAK > Terperinci

Negeri : SARAWAK
Tahun : 2017

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 9,634,077.00 8,738
Miskin (al-Masakin) 3,780,743.00 2,802
Amil 7,137,685.00 0
Muallaf 2,563,128.00 23
Riqab 30,000.00 1
Gharimin 14,615.00 8
Fisabilillah 25,630,178.00 0
Ibnu Sabil 3,368.00 13
Lain-lain 1,936,788.00 2,984
JUMLAH 50,730,582.00 14,569