Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2011
(SARAWAK)

Home > Statistik Agihan Zakat > SARAWAK > Terperinci

Negeri : SARAWAK
Tahun : 2011

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 5,897,022.00 10,271
Miskin (al-Masakin) 3,126,112.00 7,950
Amil 4,181,516.00 0
Muallaf 680,312.00 28
Riqab 0.00 0
Gharimin 3,220.00 3
Fisabilillah 13,166,795.00 0
Ibnu Sabil 2,733.00 3
Lain-lain 226,324.00 141
JUMLAH 27,284,034.00 18,396