Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2009
(SARAWAK)

Home > Statistik Agihan Zakat > SARAWAK > Terperinci

Negeri : SARAWAK
Tahun : 2009

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 4,892,395.05 7,941
Miskin (al-Masakin) 2,649,723.00 8,538
Amil 3,966,650.59 924
Muallaf 618,147.00 12
Riqab 0.00 0
Gharimin 5,224.00 4
Fisabilillah 10,995,529.87 3,398
Ibnu Sabil 1,462.00 3
Lain-lain 511,495.60 0
JUMLAH 23,640,627.11 20,820