Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2016
(KEDAH)

Home > Statistik Agihan Zakat > KEDAH > Terperinci

Negeri : KEDAH
Tahun : 2016

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 11,792,044.00 25,598
Miskin (al-Masakin) 67,607,519.00 83,108
Amil 17,901,500.00 0
Muallaf 1,680,590.00 163
Riqab 0.00 0
Gharimin 38,098.00 21
Fisabilillah 63,466,777.00 55,292
Ibnu Sabil 245,840.00 118
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 162,732,368.00 164,300