Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2014
(KELANTAN)

Home > Statistik Agihan Zakat > KELANTAN > Terperinci

Negeri : KELANTAN
Tahun : 2014

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 0.00 0
Miskin (al-Masakin) 98,846,625.62 0
Amil 20,872,510.60 0
Muallaf 1,535,680.65 0
Riqab 0.00 0
Gharimin 36,090.00 0
Fisabilillah 29,938,837.00 0
Ibnu Sabil 1,250.00 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 151,230,993.87 0