Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2015
(KELANTAN)

Home > Statistik Agihan Zakat > KELANTAN > Terperinci

Negeri : KELANTAN
Tahun : 2015

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 0.00 0
Miskin (al-Masakin) 109,216,195.59 0
Amil 22,671,453.05 0
Muallaf 1,473,362.18 0
Riqab 0.00 0
Gharimin 37,807.00 0
Fisabilillah 40,538,522.98 0
Ibnu Sabil 200.00 0
Lain-lain 22,807,232.24 0
JUMLAH 196,744,773.04 0