Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2016
(KELANTAN)

Home > Statistik Agihan Zakat > KELANTAN > Terperinci

Negeri : KELANTAN
Tahun : 2016

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 108,624,703.00 0
Miskin (al-Masakin) 0.00 0
Amil 23,438,882.00 0
Muallaf 1,660,990.00 0
Riqab 0.00 0
Gharimin 39,000.00 0
Fisabilillah 39,374,154.00 0
Ibnu Sabil 11,120.00 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 173,148,849.00 0