Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2018
(KELANTAN)

Home > Statistik Agihan Zakat > KELANTAN > Terperinci

Negeri : KELANTAN
Tahun : 2018

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 115,861,333.77 48,373
Miskin (al-Masakin) 0.00 0
Amil 25,511,578.21 664
Muallaf 1,538,531.67 623
Riqab 0.00 0
Gharimin 91,651.80 18
Fisabilillah 38,926,145.17 3,251
Ibnu Sabil 7,190.00 40
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 181,936,430.62 52,969