Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2017
(KELANTAN)

Home > Statistik Agihan Zakat > KELANTAN > Terperinci

Negeri : KELANTAN
Tahun : 2017

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 110,674,036.00 53,506
Miskin (al-Masakin) 0.00 0
Amil 24,321,014.00 632
Muallaf 1,785,315.00 1,000
Riqab 0.00 0
Gharimin 41,404.00 56
Fisabilillah 41,576,587.00 3,837
Ibnu Sabil 8,790.00 44
Lain-lain 6,620,094.00 0
JUMLAH 185,027,240.00 59,075