Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2019
(KELANTAN)

Home > Statistik Agihan Zakat > KELANTAN > Terperinci

Negeri : KELANTAN
Tahun : 2019

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 114,834,094.00 58,211
Miskin (al-Masakin) 0.00 0
Amil 27,546,450.00 703
Muallaf 5,442,338.00 278
Riqab 0.00 0
Gharimin 104,537.00 36
Fisabilillah 41,083,652.00 6,869
Ibnu Sabil 6,220.00 19
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 189,017,291.00 66,116