Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2021
(KELANTAN)

Home > Statistik Agihan Zakat > KELANTAN > Terperinci

Negeri : KELANTAN
Tahun : 2021

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 104,404,836.00 33,198
Miskin (al-Masakin) 0.00 0
Amil 30,537,900.00 667
Muallaf 1,942,884.00 14,056
Riqab 24,113.00 4
Gharimin 68,050.00 15
Fisabilillah 37,148,162.00 4,084
Ibnu Sabil 400.00 1
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 174,126,345.00 52,025