Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2012
(KELANTAN)

Home > Statistik Agihan Zakat > KELANTAN > Terperinci

Negeri : KELANTAN
Tahun : 2012

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 0.00 0
Miskin (al-Masakin) 67,660,349.85 46,678
Amil 14,364,027.85 1,474
Muallaf 1,320,796.50 663
Riqab 0.00 0
Gharimin 22,500.00 9
Fisabilillah 17,470,921.96 3,316
Ibnu Sabil 12,049.00 1
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 100,850,645.16 52,141