Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2011
(KELANTAN)

Home > Statistik Agihan Zakat > KELANTAN > Terperinci

Negeri : KELANTAN
Tahun : 2011

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 0.00 0
Miskin (al-Masakin) 54,989,660.49 0
Amil 10,928,820.27 0
Muallaf 939,417.42 0
Riqab 0.00 0
Gharimin 8,800.00 0
Fisabilillah 13,149,370.19 0
Ibnu Sabil 30,590.00 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 80,046,658.37 0