Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2010
(KELANTAN)

Home > Statistik Agihan Zakat > KELANTAN > Terperinci

Negeri : KELANTAN
Tahun : 2010

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 0.00 0
Miskin (al-Masakin) 43,746,369.00 0
Amil 10,463,020.00 0
Muallaf 900,159.00 0
Riqab 0.00 0
Gharimin 8,300.00 0
Fisabilillah 9,684,878.00 0
Ibnu Sabil 3,850.00 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 64,806,576.00 0