Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2009
(KELANTAN)

Home > Statistik Agihan Zakat > KELANTAN > Terperinci

Negeri : KELANTAN
Tahun : 2009

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 0.00 0
Miskin (al-Masakin) 36,279,582.00 0
Amil 9,267,562.00 0
Muallaf 876,612.00 0
Riqab 0.00 0
Gharimin 18,300.00 0
Fisabilillah 12,367,595.00 0
Ibnu Sabil 16,860.00 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 58,826,511.00 0