Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2008
(KELANTAN)

Home > Statistik Agihan Zakat > KELANTAN > Terperinci

Negeri : KELANTAN
Tahun : 2008

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 0.00 5,710
Miskin (al-Masakin) 20,538,268.00 12,918
Amil 2,703,890.00 584
Muallaf 789,852.00 2,081
Riqab 0.00 0
Gharimin 12,400.00 12
Fisabilillah 6,765,120.00 0
Ibnu Sabil 3,470.00 5
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 30,813,000.00 21,310