Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2007
(KELANTAN)

Home > Statistik Agihan Zakat > KELANTAN > Terperinci

Negeri : KELANTAN
Tahun : 2007

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 0.00 0
Miskin (al-Masakin) 14,341,035.54 0
Amil 3,544,325.47 0
Muallaf 708,875.47 0
Riqab 0.00 0
Gharimin 8,900.00 0
Fisabilillah 5,708,343.59 0
Ibnu Sabil 1,550.00 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 24,313,030.07 0