Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2006
(KELANTAN)

Home > Statistik Agihan Zakat > KELANTAN > Terperinci

Negeri : KELANTAN
Tahun : 2006

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 0.00 0
Miskin (al-Masakin) 12,241,405.43 0
Amil 0.00 0
Muallaf 505,423.04 0
Riqab 0.00 0
Gharimin 19,950.00 0
Fisabilillah 0.00 0
Ibnu Sabil 0.00 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 12,766,778.47 0